Edu-Kinezjologia​ 

Proces uczenia się dzieci może być zakłócony. Powoduje to miedzy innymi negatywny stres.

Konsekwencje mogą być takie, że dziecko może:

• mieć trudności z czytaniem i pisaniem (Dysleksja) czy problemy  uczenia się w dziedzinie arytmetyki (Dyskalkulia)i

• problemy z koncentracją

• lęk: "ja na pewno tego nie umie zrobić"

• brak pewności

• problemy z koordynacją

• szkoła jest dla niego dużym stresem

• nie można w praktyce zastosować wcześniej nauczonego się materiału

• mylą  mu się kierunki,  na przykład lewy z prawym 

• podczas testu w szkole ma "pusta" głowie, chociaż wcześniej wszystko umiał

• prześladowane lub nękane jest przez inne dzieci 

• rozwój różnego rodzaju alergii

• jest nadpobudliwe i niespokojne

 

W tych wszystkich przypadkach chodzi o to ze dziecko nie możne poradzić sobie z negatywnym stresem. 

Edu-Kinezjologia wraz z Body i BrainGym może pomóc w wielu przypadkach.

 

Czym jest Edu-Kinezjologia?

Edu-Kinezjologia jest metodą przezwyciężania trudności w nauce, a przynajmniej jij poprawy. 

To  "Nauka o ruchu ciałem". Ruch powoduje, że mózg, zmysły i mięśnie są stymulowane, co ułatwia naukę.

Brak ruchu powoduje zatory w energii, a tym samym również zaburzenia w procesie uczenia się.

Edu-Kinezjologia jest nie tylko dla niemowląt, ale także dla starszych dzieci,  i  dorosłych.

Ruch jest warunkiem aby móc uczyć się stresu. 

Przy dysleksji zawsze testujemy współpracę oczów. Jeżeli oczy nie współpracują  z odpowiednimi częściami mózgu, powstają blokady a to powoduje negatywny stres. 

 

BrainGym

BrainGym jest metodą opracowaną przez Pawła i Gail Dennisona, który zakłada, że poprzez ćwiczenia półkule mózgowe lepiej ze sobą współpracują.  Koordynacja między mózgiem, zmysłami, rękoma i nogami jest łatwiejsza i to ma pozytywny wpływ na na przykład: czytanie tak by tekst ten rozumieć, , schludniej i wyraźniej pisać i lepsza koncentracja. 

Przy BrainGym używamy również punktów akupresury , co nam ułatwia nam mieć  jasny, "bystry" umysł.

Ćwiczenia tej techniki wpływają korzystnie na ciało przez co człowiek się rozluźnia i pozbawia stresu.

Używając kinezjologicznego testu mięśniowego  dowiadujemy się jakie sa blokady, w jakich wymiarach by następnie nad nimi pracować i je likwidować.  Jakie ćwiczenia sa stosowane, zależne jest op problemu czy blokady. Konsekwencje mogą być takie jak opisane powyżej. 

Dzieci

Doświadczenie w kinezjologii wykazały, że zakłócenia w koordynacji niektórych części mózgu mogą być nie tylko przyczyną dysekcji czy dyskalkulie, ale również  przyczyną alergii, egzemy,  zaburzeniach  w poziomie cukru (czy diabetes),  zaburzeń koordynacji i koncentracji, nadpobudliwości, problemow zachowawczych itp. 

BrainGym jest metoda pomocnicza. 

Po zaprzestaniu ćwiczeń z BrainGym dziecko często wraca do starego wzorca, jak tylko przestaje wykonywać te ćwiczenia.  

Za pomocą Kinezjologii  możemy wykryć przyczynę zakłóceń czy problemow a za pomocą odpowiednich form korekcji jesteśmy w stanie te przyczyny usunąć.  

Sesje sa  ściśle dopasowane do indywidualnego klienta i jego osobistego problemu.  Wkładam szczególna uwagę do przeszłości klienta,  ponieważ zakłócenia w koordynacji części mózgu, które prowadzą do dysleksji czy innych problemow , z kolei są często spowodowane przez osobiste traumatyczne doświadczenia.

Podczas pierwszej sesji testuje kinezjologiczne blokady w związku z czytaniem, pisaniem, czy liczeniem. Zwracam uwagę na profil uczenia się  i na dominujące części ciała np. która półkola mózgowa jest dominująca, które oko dominuje itd.

Ważne jest w jaki sposób przetwarzane sa informacje. Musi być jasne czy dziecko chce się uczyć ale nie możne czy po prostu mu się nie chce. 

Informacje które otrzymujemy za pomocą testu kinezjologicznego pochodzą z części świadomości jak i z podświadomości testowanej osoby. Po korekcjach, na koniec sesji sprawdzam czy  wszystkie istotne części mózgu zostały osiągnięte.

Po sesjach tych dzieci są mniej zmęczone w ciągu dnia szkolnego, ponieważ teraz podczas procesu uczenia automatycznie aktywuje

się prawidłowa cześć mózgu. 

Dorośli, Edu-kinezjologia i BrainGym

 

Zabiegi te nie tylko  są nie odpowiednie dla dzieci. Istnieje wiele osób dorosłych, gdzie w młodości i później życia słaba współpraca półkul mózgowych lub dysleksja nigdy nie została rozpoznana. Wiele osób nie rozumiało dlaczego na przykład nie mogłem uprawiać sportu bo plątały mi się nogi i ręce, dlaczego nie mogłem wykonywać dwóch prostych czynności na raz, dlaczego nigdy nie udało mi się nauczyć grac na fortepianie chociaż tego bardzo chciałam, dlaczego nie mogłam się skoncentrować, usiedzieć chwili spokojnie itd. 

Również dla tych ludzi Edu-Kinezjologia jest zalecana.